Skip to content

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Sundhed

Sundhed

Afskaffelse af brugerbetaling på sundhedsområdet herunder psykolog- og tandlægehjælp

Brugerbetaling er med til at skabe et ulogisk og ulige sundhedssystem, fordi tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og store medicinudgifter i høj grad belaster borgere uden for arbejdsmarkedet og med de små indkomster. Det er afgørende at sikre, at studerende, arbejdsløse og danskere med små indkomster ikke fravælger behandlingen og medicinen, da dette kan føre til en alvorligere sundhedstilstand og desuden kan føre til en større sundhedsudgift på sigt. Derfor bør vi påbegynder afviklingen af brugerbetalingen på fysioterapi, kiropraktor, tandlæge, og psykologhjælp samt reducerer medicinudgiften for de dårligst stillede. Næsten hver anden borger med en indtægt under 200.000 kr. går ikke til tandkontrol og hver fjerde unge med betalingsproblemer dropper helt lægeordineret medicin.

Nok personale på sygehusene – drop den absurde effektivisering

Effektiviseringerne i sundhedsvæsenet har taget overhånd.

Sundheds- og plejepersonalet på landets offentlige sygehuse er steget med 17 % i perioden 2001-2016. I samme periode har væksten i aktiviteten dog været mere end fire gange større, svarende til 75 %. Det vil sige, at 67 personer skulle udføre den samme mængde af pleje og behandling i 2016, som 100 personer udførte i 2001. I en undersøgelse fra i år svarer tre ud af fire sygeplejersker, at de oplever at være for få på arbejde i forhold til antallet af arbejdsopgaver. Underbemandingen har negative konsekvenser for patientsikkerheden mener 9 ud af 10 sygeplejersker. Så lad os skrue ned for effektiviseringsblusset og give patienterne en tryg behandling og sundhedspersonalet ordentlige arbejdsvilkår.

Læs mere om min politik

Mor og barn sidder bærbar computer

Arbejds- og familieliv

 • Mulighed for favorable SU-lignende lån til børnefamilier, som er på nedsat tid
 • Mulighed for flere sygedage ved syge børn
 • Bedre mulighed for at gå op og ned i arbejdstid
Baby med sut

Børn

 • Minimumsnormeringer i daginstitutioner
 • Færre elever i skoleklasserne

Økologi og kemi

 • Forbyd skadelig kemi
 • Udbred økologi

Ældre

 • Flere varme hænder
 • Færre ensomme ældre
Grafisk illustration af smeltende jordklode

Klima

 • Indfør en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030
 • Stop for salg af benzin-og dieselbiler i 2030
Nærfoto af barn, der rækker hænder frem

Socialområdet

 • Bekæmp fattigdom – afskaf kontanthjælpsloftet

Studieliv

 • Drop uddannelsesloftet