Skip to content

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Socialområdet

Socialområdet

Stop børnefattigdom i Danmark – afskaf kontanthjælpsloftet

Findes der fattige børn i Danmark? Ja, desværre! Og børnefattigdommen er steget voldsomt siden regeringen for omkring 2 år siden indførte kontanthjælpsloftet.

I dag lever over 20.000 flere børn i fattigdom sammenlignet med 2002, selvom vi som samfund er blevet rigere. Dette er et mærkeligt paradoks. Og for mig fuldstændig uforståeligt. Vi ved at fattige børn lider flere afsavn end deres ikke fattige venner.

Så drop at straffe børn for deres forældres arbejdsløshed.

Læs mere om min politik

Mor og barn sidder bærbar computer

Arbejds- og familieliv

 • Mulighed for favorable SU-lignende lån til børnefamilier, som er på nedsat tid
 • Mulighed for flere sygedage ved syge børn
 • Bedre mulighed for at gå op og ned i arbejdstid
Baby med sut

Børn

 • Minimumsnormeringer i daginstitutioner
 • Færre elever i skoleklasserne

Sundhed

 • Drop den absurde effektivisering
 • Afskaffelse af brugerbetaling på sundhedhedsområdet herunder psykolog- og tandlægehjælp

Økologi og kemi

 • Forbyd skadelig kemi
 • Udbred økologi

Ældre

 • Flere varme hænder
 • Færre ensomme ældre
Grafisk illustration af smeltende jordklode

Klima

 • Indfør en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030
 • Stop for salg af benzin-og dieselbiler i 2030

Studieliv

 • Drop uddannelsesloftet