Skip to content

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Økologi og kemi

Økologi og kemi

Udbredelse af økologi

Køkkener på offentlige arbejdspladser, hospitaler, børnehaver, skoler og plejehjem skal i langt højere grad tilbyde økologisk mad. En undersøgelse udført for Fødevarestyrelsen, viser, at 8 ud af 10 danskere ønsker mere økologi i de offentlige køkkener. Indtil januar 2018 har det været muligt for kommuner at søge midler til at omlægge deres offentlige køkkener til en økologisk drift. Denne pulje skal genindføres samt udvides. Erfaringer fra den tidligere pulje viser, at omstillingen til økologi og en mindre grad af animalske produkter i de offentlige køkkener har medført sundere og mere klimavenlige måltider samtidig med, at madspildet er reduceret. Et reduceret kødforbrug har betydet, at 60 pct. økologi kunne indføres inden for eksisterende budgetter. I Københavns Kommune er 90 pct. økologi opnået inden for samme driftsbudget. Øgede indkøb fra det offentlige har desuden betydet vækst i den økologiske produktion.

Forbyd skadelig kemi

I vores hverdag udsættes vi for mange forskellige stoffer, herunder stoffer der kan være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Der er mistanke om, at der er en sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og udviklingen af blandt andet testikelkræft, misdannelser af kønsdelene hos drengebørn og nedsat fertilitet.

En del af kemikalielovgivningen bliver reguleret i EU. Men der er også områder, hvor vi i Danmark kan indføre et nationalt forbud, og det skal vi gøre.

Vi skal gøre mere for at skåne borgerne for udsætningen af skadelig kemi end hvad vi gør i dag.

Læs mere om min politik

Mor og barn sidder bærbar computer

Arbejds- og familieliv

 • Mulighed for favorable SU-lignende lån til børnefamilier, som er på nedsat tid
 • Mulighed for flere sygedage ved syge børn
 • Bedre mulighed for at gå op og ned i arbejdstid
Baby med sut

Børn

 • Minimumsnormeringer i daginstitutioner
 • Færre elever i skoleklasserne

Sundhed

 • Drop den absurde effektivisering
 • Afskaffelse af brugerbetaling på sundhedhedsområdet herunder psykolog- og tandlægehjælp

Ældre

 • Flere varme hænder
 • Færre ensomme ældre
Grafisk illustration af smeltende jordklode

Klima

 • Indfør en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030
 • Stop for salg af benzin-og dieselbiler i 2030
Nærfoto af barn, der rækker hænder frem

Socialområdet

 • Bekæmp fattigdom – afskaf kontanthjælpsloftet

Studieliv

 • Drop uddannelsesloftet