Skip to content

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Klima

Klima

Indfør en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030

På nuværende tidspunkt har vi ingen klimalov, som indeholder bindende mål. Ved at vedtage en lov der fastsætter mål for klimaindsatsen for hvert år, sikres at klimamålet reelt opnås.

I forbindelse med finanslovens (statens budget for det efterfølgende år) fremsættelse skal der således beregnes og sikres at klimamålet for det følgende år kan opnås, f.eks. ved at søsætte nye klimavenlige initiativer eller ved at begrænse forslag der belaster klimaet. En sådan lov havde f.eks. ikke muliggjort for regeringen at lempe registreringsafgiften uden samtidig at skulle investere massivt i klimavenlige initiativer for at kompensere for afgiftslettelsens konsekvenser.

Stop for salg af benzin-og dieselbiler i 2030

Fremtiden er fossilfri, men udviklingen kommer ikke af sig selv. Vi er nødt til at skubbe på for at den grønne omstilling kommer op i gear. Vores naboer i Europa er langt fremme. Norges borgerlige regering har besluttet, at salget af nye biler fra 2030 skal være klimaneutrale. Det samme har Holland. England og Frankrig har forbudt det fra 2040, og Tyskland er på vej med et forbud fra 2030. Også uden for Europas grænser arbejder flere lande på forbud mod salg af fossilbiler. Kina er blandt andet godt på vej mod et forbud, mens Indien har som mål, at alle nye biler skal være elektriske efter 2030. Danmark skal melde sig på banen og følge de mest ambitiøse lande på området. Derfor skal salget af benzin- og dieselbiler stoppes fra 2030, så alle nye biler fra 2030 bliver fossilfri, dvs. at de skal køre på el, biogas eller avancerede biobrændstoffer. For at komme i mål med udfasningen af fossile biler senest i 2030, skal der over de kommende år iværksættes en række initiativer, som skal sikre et løbende fald i salget af fossile biler.

Forslag til at fremskynde grøn omstilling af bilparken:

 • Registreringsafgift på elbiler sættes ikke op før salget stiger markant og prisen begynder at falde.
 • Registreringsafgiften på de mest forurenende fossilbiler sættes markant op. Grænsen mellem sort/grøn sættes hurtigt op, så købet af grønnere fossilbiler stiger, og tilskyndelsen til at købe elbiler o.lign. bliver større.
 • Eldrevne firmabiler beskattes lempeligere, mens dyre fossil-firmabiler ikke får rabat som i dag. Mange privatbiler starter deres liv som firmabiler.
 • Skærpede miljøzoner i de store byer – kommunerne skal have adgang til at fastsætte skærpede krav fx forbud mod dieselbiler.
 • Det offentlige skal allerede nu købe/bruge elbiler overalt, hvor det med rimelighed kan lade sig gøre (overgangsperiode på 4 år).

Læs mere om min politik

Mor og barn sidder bærbar computer

Arbejds- og familieliv

 • Mulighed for favorable SU-lignende lån til børnefamilier, som er på nedsat tid
 • Mulighed for flere sygedage ved syge børn
 • Bedre mulighed for at gå op og ned i arbejdstid
Baby med sut

Børn

 • Minimumsnormeringer i daginstitutioner
 • Færre elever i skoleklasserne

Sundhed

 • Drop den absurde effektivisering
 • Afskaffelse af brugerbetaling på sundhedhedsområdet herunder psykolog- og tandlægehjælp

Økologi og kemi

 • Forbyd skadelig kemi
 • Udbred økologi

Ældre

 • Flere varme hænder
 • Færre ensomme ældre
Nærfoto af barn, der rækker hænder frem

Socialområdet

 • Bekæmp fattigdom – afskaf kontanthjælpsloftet

Studieliv

 • Drop uddannelsesloftet