Følg med

Møde med Dansk Sygeplejeråd

Møde med Dansk Sygeplejeråd

Drop de absurde besparelser på sundhedsområdet! Mange sygeplejersker oplever, at der er for få kollegaer på deres vagt, og sygeplejerskerne mener, at det har negative konsekvenser for patientsikkerheden.

Møde med BUPL Storkøbenhavn

Møde med BUPL Storkøbenhavn

Indfør minimumsnormeringer i daginstitutionerne – det har de allerede gjort i Norge. Halvdelen af lederne i landets institutioner mener, at børnene ikke får omsorg nok, fordi der er for få pædagoger.

Møde med Forbrugerrådet Tænk Kemi

Møde med Forbrugerrådet Tænk Kemi

Forbyd skadelig kemi! Vi bliver udsat for forskellig kemi overalt, og flere af stofferne er skadelige f.eks. kan hormonforstyrrende stoffer skade et fosters hjerneudvikling.

Møde med Kræftens Bekæmpelse

Møde med Kræftens Bekæmpelse

Færre skal dø af kræft. For at det kan lykkes, kræver det, at vi bliver bedre til at forebygge, men også at vi, både læger og patient, bliver bedre til at opdage symptomer for kræft tidligere.

Møde med Ældre Sagen

Møde med Ældre Sagen

Flere hænder til de ældre. I nogle kommuner oplever nattevagten at stå med 42 beboere på én gang.

Møde med Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler

Møde med Foreningen for Forældre til Elever i Fri- og Privatskoler

Der skal være et højt fagligt niveau uanset om man går i folke- eller privatskole. Vi skal bl.a. have færre elever i klasserne og sikre en god inklusion.

Møde med Børns Vilkår

Møde med Børns Vilkår

Møde med Danske Studerendes Fællesråd

Møde med Danske Studerendes Fællesråd

Drop uddannelsesloftet. Unges uddannelsesdrømme skal ikke smadres.

Møde med Huset Venture Storkøbenhavn - Socialøkonomi i bevægelse

Møde med Huset Venture Storkøbenhavn – Socialøkonomi i bevægelse

Møde med den grønne tænketank CONCITO

Møde med den grønne tænketank CONCITO

Hvis vi skal nå klimamålene, forudsætter det, at vi tænker helhedsorienteret og ser på alle klimabelastende brancher og kræver, at de bidrager til, at vi når i mål.