Skip to content

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Børn

Børn

Minimumsnormeringer i daginstitutioner

Det norske folketing har besluttet at indføre minimumsnormeringer i landets dagtilbud svarende til mindst én voksen til tre børn under tre år og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er på tide, at Danmark følger trop. Flere pædagoger beretter, at de har ansvaret for mere end dobbelt så mange børn. Ikke overraskende føler hver fjerde pædagog sig stresset, og over halvdelen af lederne i landets institutioner mener, at børnene ikke får omsorg nok, pga. for få pædagoger. Så lad os endelig få indført minimumsnormeringer svarende til mindst én voksen til tre børn under tre år og én voksen til seks børnehavebørn.

Færre elever i skoleklasserne

Færre elever i skoleklassen giver læreren bedre tid til det enkelte barn. Dette giver barnet bedre forudsætninger for at lære og for at trives i klassen. På en del skoler er klassestørrelserne vokset, og de seneste år har man oplevet skoler med klasser på 25 elever eller flere. Klassekvotienten er steget hvert år siden 2009 fra 20,4 elever pr. klasse til 21,7 elever pr. klasse i 2015. 27 pct. af alle elever gik i 2013 i såkaldte megaklasser med 25 eller flere elever.

Store klasser gør det sværere at sikre børnenes trivsel, fordi læreren skal dele sin tid mellem mange børn.

 

Læs mere om min politik

Mor og barn sidder bærbar computer

Arbejds- og familieliv

 • Mulighed for favorable SU-lignende lån til børnefamilier, som er på nedsat tid
 • Mulighed for flere sygedage ved syge børn
 • Bedre mulighed for at gå op og ned i arbejdstid

Sundhed

 • Drop den absurde effektivisering
 • Afskaffelse af brugerbetaling på sundhedhedsområdet herunder psykolog- og tandlægehjælp

Økologi og kemi

 • Forbyd skadelig kemi
 • Udbred økologi

Ældre

 • Flere varme hænder
 • Færre ensomme ældre
Grafisk illustration af smeltende jordklode

Klima

 • Indfør en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030
 • Stop for salg af benzin-og dieselbiler i 2030
Nærfoto af barn, der rækker hænder frem

Socialområdet

 • Bekæmp fattigdom – afskaf kontanthjælpsloftet

Studieliv

 • Drop uddannelsesloftet