Skip to content

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Arbejds- og familieliv

Arbejds- og familieliv

Mulighed for favorable SU-lignende lån til børnefamilier, som er på nedsat tid

Forældre til børn under seks år skal tilbydes SU-lignende lån fra staten svarende til op til 60.000 kr. om året pr. barn. Lånet skal fungerer som lønkompensation, hvis man er på nedsat tid.

Lånet tilbagebetales løbende, fra når forældrene er fyldt 50 år, og barnet er mindst 10 år gammelt. Herved får forældre mulighed for at være mere sammen med deres børn mens de er små samtidig med, at økonomien hænger sammen.

Mulighed for flere sygedage ved syge børn

Børnefamilier skal have mulighed for flere sygedage med deres børn end de har i dag.

For børn er ikke automatisk raske efter to dage.

Økonomisk klares de første to sygedage via overenskomsterne, men herefter skal det offentlige overtage betalingen for forældres tabte arbejdsdage. Forældrene skal have mulighed for dagpengesats i op til ti dage om året for hvert barn. Forslaget kan betales ved at hæve arbejdsmarkedsbidraget med 0,2 procent.

Bedre mulighed for at gå op og ned i arbejdstid

De offentlige arbejdsgivere skal tilbyde de ansatte mulighed for fleksibel arbejdstid med et princip om ret til fuld tid, når der er timer og penge til det. Det skal være muligt efter eget ønske at gå op eller ned i tid med et passende varsel.

Herved kan personer med børn, sygdom i nærmeste familie eller de, der blot ønsker mere fritid, gå ned i arbejdstid i en årrække med tilsvarende lavere løn, mens andre, der har lyst, kan skrue op for antallet af arbejdstimer.

Læs mere om min politik

Baby med sut

Børn

 • Minimumsnormeringer i daginstitutioner
 • Færre elever i skoleklasserne

Sundhed

 • Drop den absurde effektivisering
 • Afskaffelse af brugerbetaling på sundhedhedsområdet herunder psykolog- og tandlægehjælp

Økologi og kemi

 • Forbyd skadelig kemi
 • Udbred økologi

Ældre

 • Flere varme hænder
 • Færre ensomme ældre
Grafisk illustration af smeltende jordklode

Klima

 • Indfør en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030
 • Stop for salg af benzin-og dieselbiler i 2030
Nærfoto af barn, der rækker hænder frem

Socialområdet

 • Bekæmp fattigdom – afskaf kontanthjælpsloftet

Studieliv

 • Drop uddannelsesloftet