Skip to content

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Folketingskandidat for SF i Københavns Omegns Storkreds

Ældre

Ældre

Færre ensomme ældre

Alt for mange ældre oplever ensomhed i takt med at ægtefælle, venner og nære familiemedlemmer falder fra. Fællesskabet og livskvaliteten kan bl.a. sikres gennem nye boformer. Der skal være en bredere vifte af boformer for ældre. Ældre som mistrives i hjemmet, alene og uden den fornødne praktiske hjælp, skal have bedre mulighed for at komme tidligere på plejehjem eller mulighed for fællesskabsorienterede boformer, som en middelvej mellem egen bolig og plejehjemmet.

Flere varme hænder

Plejepersonalet i ældreplejen er presset. Der bliver flere ældre og færre ansatte til at tage sig af dem. Bare de sidste tre år er antallet af fuldtidsansatte i ældreplejen faldet med 3.700 personer. Og i samme periode er antallet af ældre over 80 steget med 17.570 personer. De færre hænder betyder bl.a. at én nattevagt i gennemsnit har ansvaret for mindst 20 beboer. I nogle kommuner er tallet dog helt oppe på 42 beboer pr. medarbejder. I praksis betyder det, at der kan gå lang tid før den ældre kan få hjælp til at komme på toilettet eller til at komme op efter at være faldet, hvilket selvsagt er en meget uværdig situation for den ældre.

Læs mere om min politik

Mor og barn sidder bærbar computer

Arbejds- og familieliv

 • Mulighed for favorable SU-lignende lån til børnefamilier, som er på nedsat tid
 • Mulighed for flere sygedage ved syge børn
 • Bedre mulighed for at gå op og ned i arbejdstid
Baby med sut

Børn

 • Minimumsnormeringer i daginstitutioner
 • Færre elever i skoleklasserne

Sundhed

 • Drop den absurde effektivisering
 • Afskaffelse af brugerbetaling på sundhedhedsområdet herunder psykolog- og tandlægehjælp

Økologi og kemi

 • Forbyd skadelig kemi
 • Udbred økologi
Grafisk illustration af smeltende jordklode

Klima

 • Indfør en bindende klimalov, der reducerer CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030
 • Stop for salg af benzin-og dieselbiler i 2030
Nærfoto af barn, der rækker hænder frem

Socialområdet

 • Bekæmp fattigdom – afskaf kontanthjælpsloftet

Studieliv

 • Drop uddannelsesloftet